Nắn chỉnh răng

My photo

Nắn chỉnh răng

DANH MỤC ĐIỀU TRỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

 GIÁ (VND)

Một hàm tháo lắp cho răng hỗn hợp

Cho đến khi kết thúc

5.000.000-8.000.000

Hàm trainer 3M

Cho đến khi kết thúc

3.500.000

Nắn chỉnh răng hỗn hợp hai hàm

Cho đến khi kết thúc

8.000.000-10.000.000

Nắn chỉnh răng hỗn hợp có đeo khí cụ ngoài

Cho đến khi kết thúc

12.000.000

Nắn chỉnh răng mắc cài thép

Cho đến khi kết thúc

25.000.000-35.000.000

Nắn chỉnh răng mắc cài sứ

Cho đến khi kết thúc

30.000.000-40.000.000

Nắn chỉnh răng bằng khay trong suốt invisalign

Cho đến khi kết thúc

60.000.000-80.000.000