Phục hình răng giả tháo lắp

My photo

Phục hình răng giả tháo lắp

DANH MỤC ĐIỀU TRỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

 GIÁ (VND)

Phục hồi thân răng có chốt thạch anh

1 răng

400.000

Trám bít hố rãnh

1 răng

150.000

Sửa, đệm hàm giả tháo lắp

1 hàm

500.000-2.000.000

Chụp thép làm sẵn

1 răng

300.000

Răng nhựa Việt Nam

1 răng

200.000

Răng nhựa Mỹ

1 răng

350.000

Nền hàm nhựa cứng

1 hàm

700.000

Nền hàm nhựa dẻo

1 hàm

2.000.000

Hàm khung Cr-Co

1 hàm

2.000.000

Nền hàm khung titan

1 hàm

2.500.000

Hàm giả toàn bộ

1 hàm

7.000.000

Hàm giả toàn bộ hai hàm

2 hàm

12.000.000