Điều trị răng

My photo

Điều trị răng

DANH MỤC ĐIỀU TRỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

 GIÁ (VND)

Trám răng sâu ngà

 1 răng

100.000-150.000

Điều trị răng viêm tuỷ có hồi phục

1 răng

500.000

Điều trị tuỷ lại

1 hàm

950.000

Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 1 răng 500.000

Điều trị tuỷ răng số 4, 5

1 răng

600.000

Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới

1 hàm

800.000

Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên

1 răng

900.000

Điều trị tuỷ răng sữa một chân

1 hàm

300.000

Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân

1 răng

400.000

Hàn composite cổ răng

1 răng

200.000

Hàn răng sữa sâu ngà

1 răng

100.000

Điều trị đóng cuống răng

1 răng

600.000

Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor

1 lượt

300.000