Lấy cao và điều trị bệnh quanh răng

My photo

Điều trị bệnh quanh răng

DANH MỤC ĐIỀU TRỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ (VND)

 

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm

Lần

80 000-150 000

Nạo túi nha chu

Răng

200 000

Phẫu thuật lật vạt nạo túi nha chu/ cắt túi nha chu

Răng

500 000-800.000

Rạch abces

Răng

200 000

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc

Lần

50.000